MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

Tel.: +48 32 317 51 90 lub 32 317 50 40

Przedstawmy się

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” jest podstawową jednostką organizacyjną NSZZ „Solidarność 80” RP, która w pełni kontynuuje dotychczasową działalność związkową, bez żadnego uszczerbku dla interesów swoich członków. Członkowie naszej organizacji brali i biorą aktywny udział w pracach wszelkich komisji i struktur społecznych w naszych zakładach pracy i środowisku, w którym Związek funkcjonuje, a także w strukturach ponadzakładowych naszego Związku.

Najnowsze wiadomości z działalności Związku

Nasze władze

Przewodniczący MOZ

Sylwester Śpiewak

tel.: +48 32 317 51 90
tel. kom.: +48 603 201 300
spiesyl@s80rp.pl


Wiceprzewodniczący MOZ

Artur Bula tel. kom.: +48 664 058 602


Skarbnik MOZ

Robert Kostuj tel. kom.: +48 515 091 942


Kasjer MOZ

Artur Bula


Członkowie MOZ

Krzysztof Izydor – Członek MOZ
Śliwiński Dawid – Członek MOZ
Przemysław Zdun – Członek MOZ
Paweł Cieplok – Członek MOZ
Mariusz Pyrkosz – Członek MOZ
Bajorek Kamil – Członek MOZ

Przewodniczący KR

Grzegorz Prusko


Wiceprzewodniczący KR 

Grzegorz Bula


Członek KR

Rafał Bartoszko

1. Bajorek Kamil
2. Bartoszko Rafał
3. Bula Artur
4. Bula Grzegorz
5. Cieplok Paweł
6. Dreszer Kamil
7. Hajduła Arkadiusz
8. Izydor Krzysztof
9. Kęsicki Przemysław
10. Kostuj Robert
11. Kruczaj Damian
12. Malimon Tomasz
13. Nowak Robert
14. Pająk Tomasz
15. Prusko Tomasz
16. Pyrkosz Mariusz
17. Szyja Krystyna
18. Śliwiński Dawid
19. Śpiewak Śylwester
20. Świaczny Arkadiusz
21. Urbańczyk Agata
22. Wybraniec Łukasz
23. Zdun Przemysław
0
lat jesteśmy z Wami
Generał-R.Kukliński

Stowarzyszenie Sympatyków gen.
Ryszarda Kuklińskiego w Mysłowicach
Kontakt: Grzegorz Lach
tel. 798 916 288

Najnowsze galerie zdjęć