MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

Tel.: +48 32 317 51 90 lub 32 317 50 40

Zdjęcia z Walnego Zebrania Delegatów

W Brennej odbyło się Walne Zebranie Delegatów. Na w/w zebraniu zatwierdzono sprawozdanie z działalności Związku oraz omówiono wiele spraw pracowniczych.

Walne Zebranie Delegatów 2015 w Ustroniu

W dniu 2 październik 2015 r. w Ustroniu odbyło się Walne Zebranie Delegatów naszego Związku z przedstawicielami Katowickiego Holdingu Węglowego i dyrekcji kopalni “Mysłowice-Wesoła”. Obecni byli m. in. Marek Pieszczek – dyrektor kopalni “Mysłowice-Wesoła, Pani Iwona Szychowska – dyrektora ds. Pracowniczo-Ekonomicznych, Tadeusz Skotnicki – wiceprezes Zarządu KHW ds. Pracy oraz Tomek Knap – członek Rady… Czytaj dalej Walne Zebranie Delegatów 2015 w Ustroniu

Walne Zebranie Delegatów 2014

W dniu 25 kwietnia 2014 r. w Brennej odbyło się Walne Zebranie Delegatów naszego Związku z przedstawicielami Katowickiego Holdingu Węglowego i dyrekcji kopalni “Mysłowice-Wesoła”. Na w/w zebraniu zatwierdzono sprawozdanie z działalności Związku oraz omówiono wiele spraw pracowniczych.

Zakładowe Zebranie Delegatów

W dniach 19-20 października 2012 r. w Brennej odbyło się Zakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP. Delegaci w trakcie dyskusji nad złożonymi sprawozdaniami z działalności KR i MKZ ocenili sytuację organizacyjno-prawną i finansową Związku. ZZD udzieliło absolutorium członkom MKZ-u. Udział w zebraniu wzięli również przedstawiciele Dyrekcji kopalni. Z-ca Dyr. ds. Ekonomiczno-Finansowych Adam Hochuł… Czytaj dalej Zakładowe Zebranie Delegatów

Walne Zebranie Delegatów

Dnia 27 kwietnia 2012 r. w Zakopanem odbyło się Walne Zebranie Delegatów naszego Związku. Podczas obrad omówiono wiele spraw dotyczących spraw organizacyjnych, zatwierdzono sprawozdania z działalności i finansowe. Wysłuchano także wystąpień zaproszonych gości, z którymi również przeprowadzono dyskusję na tematy związkowe i pracownicze.

Zakładowe Zebranie Delegatów MOZ

W dniu 25 października 2011 r. odbyło się Zakładowe Zebranie Delegatów MOZ. Delegaci w trakcie dyskusji nad złożonymi sprawozdaniami z działalności KR i MKZ ocenili sytuację organizacyjno-prawną i finansową Związku. ZZD udzieliło absolutorium członkom MKZ-u. Podczas udziału w zebraniu przedstawicieli dyrekcji kopalni omówiono aktualną sytuację gospodarczą oraz ekonomiczno-finansową w KHW S.A. ze szczególnym uwzględnieniem kopalni… Czytaj dalej Zakładowe Zebranie Delegatów MOZ

Zebrania delegatów

W dniu 25 marca 2011 odbyły się: Krajowe oraz Zakładowe Zebranie Delegatów naszego Związku. Z tego względu zachęcamy do zapoznania się z uchwałami KZD oraz ZZD, które zamieściliśmy na stronie. Dodatkowo zapraszamy do oglądania zdjęć dokumentujących przebieg spotkań.