MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

Tel.: +48 32 317 51 90 lub 32 317 50 40

STATUT NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
„Solidarność 80” RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wersja interaktywna Statutu

Wersja dokumentu do pobrania

Uchwała finansowa NSZZ „Solidarność 80” RP

Wersja interaktywna Uchwały

Wersja dokumentu do pobrania

ŚWIADCZENIA

Uchwała w sprawie świadczeń statutowych

Regulamin przyznawania zapomóg