MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

Tel.: +48 32 317 51 90 lub 32 317 50 40

INFORMACJA DOTYCZĄCA POZBAWIENIA DEPUTATU WĘGLOWEGO

Zawiadamiamy wszystkich zainteresowanych, których Pracodawca – Katowicki Holding Węglowy S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” pozbawił deputatu węglowego, że pierwsza rozprawa w tej sprawie odbyła się 17 września 2015 w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach sygn. IV P 130/15. Na tej rozprawie Sąd skopiował i przekazał pełnomocnikowi emerytów i rencistów Tadeuszowi Andrzejewskiemu odpowiedź Pracodawcy z 14.07.2015. Pełnomocnik ma odnieść się do odpowiedzi do dnia 30.09.2015. Termin następnej rozprawy Sąd jeszcze nie podał.