MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

Tel.: +48 32 317 51 90 lub 32 317 50 40

Wybory – kadencja 2013-2017

Informujemy członków NSZZ „Solidarność 80” RP, że na podstawie decyzji Krajowego Zebrania Członków w okresie od 25 marca do 30 czerwca 2013 r. zostaną przeprowadzone wybory do wszystkich szczebli władz Związku na kadencję 2013-2017.

OBWIESZCZENIE WYBORCZE – Komisja Wyborcza, terminy