MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

Tel.: +48 32 317 51 90 lub 32 317 50 40

Informacja – BARDZO WAŻNE

Prosimy wszystkich członków naszego Związku o zgłoszenie się w biurze związku od 25.02.2015 w celu odebrania informacji rocznej PIT 8C.