MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

Tel.: +48 32 317 51 90 lub 32 317 50 40

Informacja dla emerytów i rencistów

Wszyscy emeryci i renciści pozbawieni „DEPUTATU WĘGLOWEGO” przez KHW S.A. proszeni są o osobiste podpisy pod żądaniem przejęcia przez Skarb Państwa tego świadczenia skierowanego do Rządu RP w biurze Związku NSZZ „Solidarność 80” RP w Mysłowicach-Wesołej.