MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

Tel.: +48 32 317 51 90 lub 32 317 50 40

Informacja – Wybory Delegatów Związku

Informujemy członków NSZZ „Solidarność 80” RP, że w dniach od 05.04.2017 r. do 07.04.2017 r. odbędą się wybory na delegatów Związku /w dniach wydawania paczek/. Biuro Związku w dniach od 5 do 06.04.2017 r. będzie czynne do godziny 21:00 natomiast w dniu 07.04.2017 r. do godziny 15:00.