MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

Tel.: +48 32 317 51 90 lub 32 317 50 40

Paczki świąteczne

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP przy PGG S.A. KWK „Mysłowice–Wesoła” informuje wszystkich swoich członków, że wydawanie paczek świątecznych odbywać się będzie w siedzibie Związku od dnia 21.03.2018 r. W dniach od 21 do 22.03.2018 r. biuro Związku będzie czynne do godziny 21:00.