MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

Tel.: +48 32 317 51 90 lub 32 317 50 40

Paczki świąteczne

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP przy PGG S.A. informuje wszystkich swoich członków, że wydawanie paczek świątecznych odbywać się będzie w siedzibie Związku od dnia 12.12.2019 r. W dniach od 12 do 13.12.2019 r. biuro Związku będzie czynne do godziny 22:00.