MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

Tel.: +48 32 317 51 90 lub 32 317 50 40

Paczki świąteczne

Tunezja 2014

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP przy PGG sp. z o.o. informuje wszystkich swoich członków, że wydawanie paczek świątecznych odbywać się będzie w siedzibie Związku od dnia 13.12.2017 r. W dniach od 13 do 14.12.2017 r. biuro Związku będzie czynne do godziny 21:00.