MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

Tel.: +48 32 317 51 90 lub 32 317 50 40

Ubezpieczenie OC

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP wychodzi z inicjatywą i zaprasza wszystkich chętnych do zawarcia ubezpieczenia OC m.in. w zakresie:
– odpowiedzialności materialnej pracownika,
– ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej,
– ubezpieczenia na wypadek zawieszenia w czynnościach służbowych lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu.

Plakat informacyjny