MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

Tel.: +48 32 317 51 90 lub 32 317 50 40

Walne Zebranie Delegatów 2017

W dniach od 20 do 21 października 2017 r. w Brennej odbyło się Walne Zebranie Delegatów. Na w/w zebraniu zatwierdzono sprawozdanie z działalności Związku oraz omówiono wiele spraw pracowniczych.