MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

Tel.: +48 32 317 51 90 lub 32 317 50 40

Ważna informacja – BRAK PODPISU POD TZW. „POROZUMIENIEM TRÓJSTRONNYM”

Dokument dotyczący braku podpisu pod tzw. Porozumieniem Trójstronnym