MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

Tel.: +48 32 317 51 90 lub 32 317 50 40

Informacja

Informujemy członków NSZZ „Solidarność 80” RP, że na podstawie Statutu i Ordynacji Wyborczej oraz uchwał Komisji Krajowej Związku w okresie od 01 marzec do 30 czerwiec 2017 r. zostaną przeprowadzone wybory do wszystkich szczebli władz Związku na kadencję 2017 – 2021r.