MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

Tel.: +48 32 317 51 90 lub 32 317 50 40

BAL SYLWESTROWY

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP przy KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” zaprasza członków Związku na BAL SYLWESTROWY w restauracji „Pinocy”. Zapisy odbywać się będą w biurze związku od 17 listopada 2015 r. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (32) 317 50 40.