MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

Tel.: +48 32 317 51 90 lub 32 317 50 40

Drezno 2015

W dniach od 12.12.2015 r. do 13.12.2015 r. MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP przy KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” zaprasza na wycieczkę do Drezna. Odpłatność od osoby wynosi 100,00 zł. Liczba miejsc ograniczona. Więcej informacji dotyczących wyjazdu można uzyskać w biurze Związku pokój 75 w BRZ oraz pod nr tel. (32) 317 50 40.