MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

Tel.: +48 32 317 51 90 lub 32 317 50 40

Jarmark Świąteczny 2016 – Wrocław

Jarmark Świąteczny 2016 - Wrocław

NIEAKTUALNE WSZYSTKIE MIEJSCA ZOSTAŁY ZAREZERWOWANE

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP przy KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” organizuje wspólny wyjazd dla członków Związku na Jarmark Świąteczny do Wrocławia w dniach 17-18 grudnia 2016 r. Zapisy odbywać się będą w biurze związku od 14 listopada 2016 r. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.(32) 317 50 40.
Plakat informacyjny