MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

Tel.: +48 32 317 51 90 lub 32 317 50 40

Jarmark Świąteczny 2017 – Lwów

Grecja 2014

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP przy PGG sp. z o.o. KWK „Mysłowice-Wesoła” organizuje wspólny wyjazd dla członków Związku na Jarmark Świąteczny do Lwowa w dniach 16-17 grudnia 2017 r. Zapisy odbywać się będą w biurze związku od 20 listopada 2017 r. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.(32) 317 50 40.

Plakat informacyjny