MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

Tel.: +48 32 317 51 90 lub 32 317 50 40

Wczasy – Macedonia 2017

Macedonia 2016

W dniach od 21.08.2017 r. do 02.09.2017 r. MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP przy KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” zaprasza członków Związku na wczasy do Macedonii. Zapisy odbywać się będą w biurze związku od 2 lutego 2017 r. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.(32) 317 50 40.
Plakat informacyjny