MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

Tel.: +48 32 317 51 90 lub 32 317 50 40

Wczasy – Turcja 2019

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” zaprasza członków Związku na wczasy do Turcji. Zapisy odbywać się będą w biurze związku od 6 grudnia 2018 r. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.(32) 317 50 40.
Plakat informacyjny Turcja Side 21.06-01.07.2019r.
Plakat informacyjny Turcja Side 21.09-01.10.2019r.