MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

Tel.: +48 32 317 51 90 lub 32 317 50 40

Wycieczka – Budapeszt 2018

W dniach od 14.03.2018 r. do 16.03.2018 r. MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” zaprasza członków Związku na wycieczkę do Budapesztu. Zapisy odbywać się będą w biurze związku od 21 lutego 2018 r. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.(32) 317 50 40.
Plakat informacyjny