MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

Tel.: +48 32 317 51 90 lub 32 317 50 40

Zaproszenie – Bale Sylwestrowe 2018

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” zaprasza członków Związku na BALE SYLWESTROWE w restauracjach „Kilofek” i „Pinocy”. Zapisy odbywać się będą w biurze związku od 12 listopada 2018 r. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.(32) 317 50 40.
Plakat informacyjny