MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

Tel.: +48 32 317 51 90 lub 32 317 50 40

Bal Sylwestrowy – Zaproszenie

NIEAKTUALNE WSZYSTKIE MIEJSCA ZOSTAŁY ZAREZERWOWANE MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP przy KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” zaprasza członków Związku na BAL SYLWESTROWY w Domu Przyjęć „Jutrzenka”. Zapisy odbywać się będą w biurze związku od 24 października 2016 r. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.(32) 317 50 40. Plakat informacyjny

BAL SYLWESTROWY

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP przy KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” zaprasza członków Związku na BAL SYLWESTROWY w restauracji „Pinocy”. Zapisy odbywać się będą w biurze związku od 17 listopada 2015 r. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (32) 317 50 40.