MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

Tel.: +48 32 317 51 90 lub 32 317 50 40

WEZWANIE DO ZAPŁATY 14-TEJ PENSJI

Poniżej w dokumencie pdf znajduje się: WEZWANIE DO ZAPŁATY NALEŻNEGO ŚWIADCZENIA PRACOWNICZEGO ZA ROK 2016 – 14-TEJ PENSJI