MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

Tel.: +48 32 317 51 90 lub 32 317 50 40

Paczki świąteczne

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP przy PGG S.A. informuje wszystkich swoich członków, że wydawanie paczek świątecznych odbywać się będzie w siedzibie Związku od dnia 12.12.2019 r. W dniach od 12 do 13.12.2019 r. biuro Związku będzie czynne do godziny 22:00.

Paczki świąteczne

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP przy PGG S.A. KWK „Mysłowice–Wesoła” informuje wszystkich swoich członków, że wydawanie paczek świątecznych odbywać się będzie w siedzibie Związku od dnia 11.04.2019 r. W dniach od 11 do 12.04.2019 r. biuro Związku będzie czynne do godziny 21:30.

Paczki świąteczne

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP przy PGG S.A. informuje wszystkich swoich członków, że wydawanie paczek świątecznych odbywać się będzie w siedzibie Związku od dnia 13.12.2018 r. W dniach od 13 do 14.12.2018 r. biuro Związku będzie czynne do godziny 22:00.

Paczki świąteczne

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP przy PGG S.A. KWK „Mysłowice–Wesoła” informuje wszystkich swoich członków, że wydawanie paczek świątecznych odbywać się będzie w siedzibie Związku od dnia 21.03.2018 r. W dniach od 21 do 22.03.2018 r. biuro Związku będzie czynne do godziny 21:00.

Paczki świąteczne

Tunezja 2014

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP przy PGG sp. z o.o. informuje wszystkich swoich członków, że wydawanie paczek świątecznych odbywać się będzie w siedzibie Związku od dnia 13.12.2017 r. W dniach od 13 do 14.12.2017 r. biuro Związku będzie czynne do godziny 21:00.

Paczki świąteczne

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP przy KHW S.A. „Mysłowice–Wesoła” w Mysłowicach informuje wszystkich swoich członków, że wydawanie paczek świątecznych odbywać się będzie w siedzibie Związku od dnia 05.04.2017 r. W dniach od 5 do 6.04.2017 r. biuro Związku będzie czynne do godziny 21:00.

Paczki świąteczne

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP przy KHW S.A. „Mysłowice–Wesoła” w Mysłowicach informuje wszystkich swoich członków, że wydawanie paczek świątecznych odbywać się będzie w siedzibie Związku od dnia 14.12.2016 r. W dniach od 14 do 15.12.2016 r. biuro Związku będzie czynne do godziny 21:00.

Paczki świąteczne

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP przy KHW S.A. „Mysłowice–Wesoła” w Mysłowicach informuje wszystkich swoich członków, że wydawanie paczek świątecznych odbywać się będzie w siedzibie Związku od dnia 15.03.2016 r. W dniach od 17 do 18.03.2016 r. biuro Związku będzie czynne do godziny 21:00.

Paczki świąteczne

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP przy KHW S.A. „Mysłowice–Wesoła” w Mysłowicach informuje wszystkich swoich członków, że wydawanie paczek świątecznych odbywać się będzie w siedzibie Związku od dnia 15.12.2015 r. W dniach od 17 do 18.12.2015 r. biuro Związku będzie czynne do godziny 21:00.

Paczki świąteczne

Wielka Majówka 2014

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP przy KHW S.A. „Mysłowice–Wesoła” w Mysłowicach informuje wszystkich swoich członków, że wydawanie paczek świątecznych odbywać się będzie w siedzibie Związku od dnia 23.03.2015 r. W dniach od 26 do 27.03.2015 r. biuro Związku będzie czynne do godziny 21:00.