MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

Tel.: +48 32 317 51 90 lub 32 317 50 40

Jarmark Świąteczny 2019 – Praga

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” organizuje wspólny wyjazd dla członków Związku na Jarmark Świąteczny do Pragi w dniach 07-08 grudnia 2019 r. Zapisy odbywać się będą w biurze związku od 21 listopada br. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.(32) 317 50 40. Plakat informacyjny