MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

Tel.: +48 32 317 51 90 lub 32 317 50 40

REKOMPENSATY Z TYTUŁU UTRATY PRAWA DO BEZPŁATNEGO WĘGLA

Grecja 2014

Poniżej znajduje się wniosek oraz informacje dotyczące rekompensaty z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Wniosek Informacje