MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

Tel.: +48 32 317 51 90 lub 32 317 50 40

Informacja – Wybory Delegatów Związku

Informujemy członków NSZZ „Solidarność 80” RP, że w dniach od 05.04.2017 r. do 07.04.2017 r. odbędą się wybory na delegatów Związku /w dniach wydawania paczek/. Biuro Związku w dniach od 5 do 06.04.2017 r. będzie czynne do godziny 21:00 natomiast w dniu 07.04.2017 r. do godziny 15:00.

Informacja

Informujemy członków NSZZ „Solidarność 80” RP, że na podstawie Statutu i Ordynacji Wyborczej oraz uchwał Komisji Krajowej Związku w okresie od 01 marzec do 30 czerwiec 2017 r. zostaną przeprowadzone wybory do wszystkich szczebli władz Związku na kadencję 2017 – 2021r.

Po wyborach władz

Informujemy wszystkich członków MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP przy KHW SA KWK „Mysłowice-Wesoła”, że w naszej organizacji dokonano już wyboru wszystkich władz na kadencję 2013-2017. Aktualny skład władz jest podany w zakładce WŁADZE.

Wybory – kadencja 2013-2017

Informujemy członków NSZZ „Solidarność 80” RP, że na podstawie decyzji Krajowego Zebrania Członków w okresie od 25 marca do 30 czerwca 2013 r. zostaną przeprowadzone wybory do wszystkich szczebli władz Związku na kadencję 2013-2017. OBWIESZCZENIE WYBORCZE – Komisja Wyborcza, terminy