MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

Tel.: +48 32 317 51 90 lub 32 317 50 40

Walne Zebranie Delegatów 2017

W dniach od 20 do 21 października 2017 r. w Brennej odbyło się Walne Zebranie Delegatów. Na w/w zebraniu zatwierdzono sprawozdanie z działalności Związku oraz omówiono wiele spraw pracowniczych.

Zakładowe Zebranie Delegatów

W dniach 19-20 października 2012 r. w Brennej odbyło się Zakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP. Delegaci w trakcie dyskusji nad złożonymi sprawozdaniami z działalności KR i MKZ ocenili sytuację organizacyjno-prawną i finansową Związku. ZZD udzieliło absolutorium członkom MKZ-u. Udział w zebraniu wzięli również przedstawiciele Dyrekcji kopalni. Z-ca Dyr. ds. Ekonomiczno-Finansowych Adam Hochuł… Czytaj dalej Zakładowe Zebranie Delegatów

Zakładowe Zebranie Delegatów MOZ

W dniu 25 października 2011 r. odbyło się Zakładowe Zebranie Delegatów MOZ. Delegaci w trakcie dyskusji nad złożonymi sprawozdaniami z działalności KR i MKZ ocenili sytuację organizacyjno-prawną i finansową Związku. ZZD udzieliło absolutorium członkom MKZ-u. Podczas udziału w zebraniu przedstawicieli dyrekcji kopalni omówiono aktualną sytuację gospodarczą oraz ekonomiczno-finansową w KHW S.A. ze szczególnym uwzględnieniem kopalni… Czytaj dalej Zakładowe Zebranie Delegatów MOZ

Zebrania delegatów

W dniu 25 marca 2011 odbyły się: Krajowe oraz Zakładowe Zebranie Delegatów naszego Związku. Z tego względu zachęcamy do zapoznania się z uchwałami KZD oraz ZZD, które zamieściliśmy na stronie. Dodatkowo zapraszamy do oglądania zdjęć dokumentujących przebieg spotkań.